Onorariile avocațiale

   Onorariile avocațiale sunt negociabile, fiind stabilite în cazul litigiilor și al consultațiilor în funcție de complexitatea problemei juridice și de durata muncii.

    Onorariile pot fi forfetare (globale) sau orare, onorariile de succes putând fi practicate doar în combinație cu un onorariu forfetar sau orar.


    Criterii orientative de stabilire a onorariului din Statutul profesiei de avocat:

  •   timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de client;
  •   natura, noutatea și dificultatea cazului;
  •   importanța intereselor în cauză;
  •   împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl impiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane;
  •   notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiența, reputația și specializarea avocatului;
  •  conlucrarea cu experți sau alti specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
  •   avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
  •   constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurarile cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.