Cabinet avocat dr. Marius Ioan Floare

  Cabinetul de avocat a fost înființat în anul 2016, prin decizia Consiliului Baroului Cluj, de titularul dr. Marius-Ioan Floare, avocat cu experiență de peste 20 de ani în domeniul juridic, dintre care peste 16 ani în calitate de membru al Baroului Cluj.

Titularul cabinetului

    Marius Floare este doctor în drept din anul 2014, susținându-și teza de doctorat în drept civil în luna iulie 2014 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, sub îndrumarea prof. univ. emerit dr. Liviu Pop, cu titlul "Buna și reaua credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, în noul Cod civil și în dreptul comparat", primind calificativul "Excelent" (Summa cum laudae).

    A absolvit în anul 2002, în calitate de șef de promoție, Facultatea de Drept din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, urmând în anul universitar 2003-2004 și studiile postuniversitare de master în domeniul “Instituții de drept privat”, la aceeași facultate, în prezent fiind lector universitar și membru al Consiliului Facultății de Drept.

    Este vorbitor fluent al limbii engleze și cunoscător avansat al limbii franceze si italiene.

Domenii de practică

   Activitatea cabinetului se axează pe următoarele domenii de practică:


 - litigii civile (pretenții bănești, desființare contracte, dreptul familiei, dreptul muncii etc.)

- infracțiuni economico-financiară (urmărire penală și asistență în faza de judecată)


- contencios administrativ și fiscal


- consultanță juridică